A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Statystyka odwiedzin
Menu:
Prognoza Pogody
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny
GOPS
WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014
Budżet i finanse
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Rady Gminy kadencja 2014-2018
Jednostki podległe
PROJEKTY W GMINIE
Organizacje pozarządowe
Podatki i opłaty lokalne
Strategie gminy
Przetargi
Zapytania ofertowe
Oświadczenia majątkowe
Urzędowa tablica ogłoszeń
Ochrona Środowiska
Oferty inwestycyjne
Majątek Gminy
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej
Zamierzenia działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Kontakt
Podstawa prawna działania samorządu
Publicznie dostępne rejestry i wykazy
Rada Gminy - Kadencja 2002-2006
Projektowanie aktów normatywnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Wybory prezydenckie 2015 r.
Referendum Ogólnokrajowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Działalność lobbingowa
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
WYBORY SAMORZADOWE 2010
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w kadencji 2010-2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Godkowo
» Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Godkowo na 2017 rok
» Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za cztery kwartały 2016 roku
» Przyjęcia w punkcie konsultacyjnym w Godkowie
» Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w obrębie wsi Lesiska
7 najczęściej czytanych wiadomości:
Wiadomości:
1 Ustawa o Samorządzie Gminnym
wyświetleń: 86950
2 Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
wyświetleń: 43074
3 Zmiany w świadczeniach rodzinnych, zaliczka alimentacyjna
wyświetleń: 31729
4 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
wyświetleń: 17052
5 Jak uzyskać świadczenie rodzinne w nowym systemie
wyświetleń: 13560
6 Ustawa o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw
wyświetleń: 9934
7 Dofinansowanie z funduszy strukturalnych
wyświetleń: 7622
Prawo miejscowe:
1 ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny
wyświetleń: 1156
2 obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego w gminie Godkowo na rok 2004
wyświetleń: 1104
3 WYBORU ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W BRANIEWIE NA KADENCJĘ 2004-2007
wyświetleń: 1099
4 obniżenia wysokości wskaźników procentowych dotyczących ustalania maksymalnej wysokości dodatku mieszkaniowego
wyświetleń: 1094
5 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą”Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo” i nadania jej statutu.
wyświetleń: 1062
6 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Godkowo
wyświetleń: 1055
7 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych.
wyświetleń: 1046
Procedury:
1 Świadczenia rodzinne
wyświetleń: 1600
2 Pomoc materialna uczniom dla uczniów
wyświetleń: 1365
3 Wydanie dowodu osobistego
wyświetleń: 1340
4 Dodatki mieszkaniowe
wyświetleń: 1188
5 Zameldowanie na pobyt stały
wyświetleń: 1151
6 Wymeldowanie z pobytu stałego
wyświetleń: 1035
7 Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 2 miesięcy)
wyświetleń: 1035
Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

OBYWATEL.GOV.PL


MIKROPORADY.PL


REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAPNUMERY


KONT BANKOWYCH


Konto główne:BsSztumO/Godkowo 7883090000004500 7820000020


Opłaty: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych , rolny. leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, opłata skarbowa, opłaty adiacenckie, wieczyste użytkowanie, czynsze dzierżawne, sprzedaż mienia gminnego, czynsze za mieszkanie, koncesje alkoholowe.


_______________________


Bs Sztum O/Godkowo


02 8309 0000 0045 0078 2000 0030


Wpłata wadium przetargowegoUrząd Gminy Godkowo
14-407 Godkowo


NIP:582-10-01-575


REGON: 000532837


NIP Gminy Godkowo: 578-310-65-26


REGON Gminy Godkowo: 170748063


tel. 055/2497210
fax 055/2497257
e-mail: sekretariat.godkowo@gmail.com
Godziny pracy Urzędu
od poniedziałku - do piątku od 7.15 - do 15.15

Redaktor: Joanna Kubiak ,tel. 055/2497210,
e-mail: sekretariat.godkowo@gmail.com
Redaktor: tel.055/2497210 e-mail: sekretariat@doc.pl