A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Prognoza Pogody
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny
GOPS
WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014
Budżet i finanse
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Rady Gminy kadencja 2014-2018
Jednostki podległe
PROJEKTY W GMINIE
Organizacje pozarządowe
Podatki i opłaty lokalne
Strategie gminy
Przetargi
Zapytania ofertowe
Oświadczenia majątkowe
Urzędowa tablica ogłoszeń
Ochrona Środowiska
Oferty inwestycyjne
Majątek Gminy
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej
Zamierzenia działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Kontakt
Podstawa prawna działania samorządu
Publicznie dostępne rejestry i wykazy
Rada Gminy - Kadencja 2002-2006
Projektowanie aktów normatywnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Wybory prezydenckie 2015 r.
Referendum Ogólnokrajowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Działalność lobbingowa
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
WYBORY SAMORZADOWE 2010
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w kadencji 2010-2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Godkowo
» Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Godkowo na 2017 rok
» Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za cztery kwartały 2016 roku
» Przyjęcia w punkcie konsultacyjnym w Godkowie
» Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w obrębie wsi Lesiska
Wiadomości:

Prognoza Pogody

Rada Gminy
   Lista Radnych
   Plany pracy Rady Gminy
   Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy
   Protokoły z obrad sesji -VII kadencja
   Uchwały Rady Gminy VII kadencja

Wójt Gminy
   Informacje Ogólne
   Informacje osobowe (CV)
   Przyjęcia interesantów
   Pytania mieszkańców i odpowiedzi
   Spotkania z mieszkańcami
   Komunikaty i zarządzenia
   Zarządzenia i inne akty prawne
   Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
   Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
   Interpelacje i zapytania do radnych
   Zadania i kompetencje
   Infromacje o zadaniach zrealizowanych
   Informacje o zadaniach w realizacji

Aktualności

Urząd Gminy

Zespół Interdyscyplinarny

GOPS
   OGŁOSZENIA
   Zamówienia publiczne - Projekt "Czas na aktywność w Gminie Godkowo"

WYBORY SAMORZADOWE 2010 (arch.)
   WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA (arch.)
     Szkoła Podstawowa w Bielicy (arch.)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy w kadencji 2010-2014 (arch.)

WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014

Wybory samorządowe 2014

Wybory uzupełniające do Rady Gminy kadencja 2014-2018

Budżet i finanse
   Budżet Gminy Godkowo 2006
   Budżet Gminy 2004
   Budżet Gminy 2005
   Podstawowe informacje
   Dotacje z budżetu
   Fundusze
   Procedura budżetowa
   Budżet Gminy 2003
   Budżet Gminy Godkowo 2007
   Budżet Gminy Godkowo 2008
   Budżet Gminy Godkowo 2010
   Budżet Gminy na 2011 rok
   Budżet 2009 r.
   Budżet Gminy na 2012 rok
   Budżet Gminy Godkowo na 2013 r.
   Budżet Gminy Godkowo na 2014 r.
   Budżet Gminy Godkowo na 2015 r.
   Budżet Gminy Godkowo na 2016 r.
   Budżet Gminy Godkowo na 2017 rok

Podatki i opłaty lokalne
   podatek rolny
   podatek od nieruchomości
   podatek od środków transportowych
   podatek leśny
   podatek od posiadania psów
   opłata targowa

Jednostki podległe
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
     Zapytania ofertowe dotyczące projektu systemowego
   Zakład Usług Komunalnych
   Gimnazjum w Dobrym
   Szkoła Podstawowa w Godkowie
   Biblioteka Publiczna w Godkowie

PROJEKTY W GMINIE

Organizacje pozarządowe

Strategie gminy
   Inwestycje
   Realizacja ważniejszych zadań publicznych

Zapytania ofertowe

Przetargi
   Rok 2003
   Przetarg nieograniczony

Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia za 2003
     Radni
     Wójt
     Zastępca wójta
     Skarbnik
     Sekretarz
     Kierownicy
   Oświadczenia za 2002
     Wójt
     Sekretarz
     Skarbnik
     Radni
     Kierownicy jednostek
   Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
     Wójt Gminy
     Radni
     Zastępca Wójta
     Sekretarz
     Skarbnik
     Kierownicy jednostek
   Oświadczenia majątkowe za 2005 rok.
     Wójt Gminy
     Radni
     Kierownicy jednostek
     Sekretarz
     Skarbnik
   Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
     Wójt
     Sekretarz
     Radni
     Kierownicy jednostek
     Skarbnik
   Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
     Wójt
     Skarbnik
     Sekretarz
     Radni
     Kierownicy jednostek
   Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
     Wójt
     Skarbnik
     Sekretarz
     Radni
     Kierownicy jednostek
   Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
     Wójt
     Skarbnik
     Sekretarz
     Radni
     Kierownicy jednostek
   Oświadczenia majątkowe na początek kadencji
     Oświadczenia Majątkowe za 2010 rok
   Oświadczenia Majątkowe za 2010 rok
   Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
   Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
   Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
   Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014
   Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018
   Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
   Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Ochrona Środowiska

Urzędowa tablica ogłoszeń
   Wybory Samorządowe 2006
   Fundusze alimentacyjne

Oferty inwestycyjne

Majątek Gminy

Druki do pobrania

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

Treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej

Zamierzenia działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Instrukcja obsługi
   Pomoc
   Rozporządzenie MSWiA
   Ustawa o BIP
   Wykonawca strony BIP

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Kontakt
   Skontaktuj się z nami
   Gdzie się mieścimy

Podstawa prawna działania samorządu

Publicznie dostępne rejestry i wykazy

Rada Gminy - Kadencja 2002-2006
   Rada Gminy
     Przewodniczący Rady
     Informacje Ogólne
     Informacje osobowe (CV)
     Dyżury i przyjęcia interesantów
     Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego
     Spotkania z mieszkańcami
     Zadania i uprawnienia Przewodniczącego
     Pytania mieszkańców do Przewodniczącego i odpowiedzi
     Zadaj pytanie przewodniczącemu
     Plan Pracy Rady i sprawozdania
     Sesje rady i protokoły z sesji
     Komisje Rady
     Klub Radnych
     Lista Radnych
     Wystąpienia Radnych na Sesjach
     Zapytania do Radnych
     Kontakty Rady z mieszkańcami
     Informacje o wybranym Radnym
     Młodzieżowa Rada Gminy
     Rada Gminy - Kadencja 2002-2006

Projektowanie aktów normatywnych
   Projekty Uchwał Rady Gminy
     XXIII Sesja Rady Gminy

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Wybory prezydenckie 2015 r.

Referendum Ogólnokrajowe

Wybory do Sejmu i Senatu

Działalność lobbingowa

Prawo miejscowe:

Zarządzenia

Uchwały
   2003
   Sesja XII-29 stycznia 2004r.
   Sesja XIV-30 kwietnia 2004
   Sesja XV- 27 maja 2004
   Sesja XVI - 26 lipca 2004
   Sesja XVII-
   Sesja XVIII- 7 pażdziernika 2004
   XIX Sesja- 30 listopada 2004 roku
   XX Sesja-20 grudnia 2004 roku
   XXI Sesja-29 grudnia 2004 roku
   XXII Sesja-18 stycznia 2005 roku
   XXIII Sesja Rady Gminy-25 lutego 2005
   XXIV sesja Rady Gminy Godkowo
   XXV sesja Rady Gminy Godkowo
   XXVI sesja Rady Gminy Godkowo
   Sesja Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2006r.
   sesja XIII-z dnia 29 listopada 2007
   sesja XIV-12 grudnia 2007
   sesja V-29 marca 2007
   sesja XII - 30 października 2007
   sesja X - 31 sierpnia 2007 roku
   sesja XII - 30 października 2007
   sesja XI- 26 września 2007 roku
   Rok 2008
   Rok_2009
   KADENCJA VI LATA 2010-2014

Dziennik Ustaw

Jak załatwić sprawe:

Ewidencja Ludności

Urząd Stanu Cywilnego

Świadczenia rodzinne

Sprawy podatkowe

Działalność gospodarcza

Rejestr Skarg i Wniosków

Pomoc Społeczna

Dodatki mieszkaniowe

Rejestr wydawanych upoważnień

Stypendia Socjalne

Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

OBYWATEL.GOV.PL


MIKROPORADY.PL


REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAPNUMERY


KONT BANKOWYCH


Konto główne:BsSztumO/Godkowo 7883090000004500 7820000020


Opłaty: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych , rolny. leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, opłata skarbowa, opłaty adiacenckie, wieczyste użytkowanie, czynsze dzierżawne, sprzedaż mienia gminnego, czynsze za mieszkanie, koncesje alkoholowe.


_______________________


Bs Sztum O/Godkowo


02 8309 0000 0045 0078 2000 0030


Wpłata wadium przetargowegoUrząd Gminy Godkowo
14-407 Godkowo


NIP:582-10-01-575


REGON: 000532837


NIP Gminy Godkowo: 578-310-65-26


REGON Gminy Godkowo: 170748063


tel. 055/2497210
fax 055/2497257
e-mail: sekretariat.godkowo@gmail.com
Godziny pracy Urzędu
od poniedziałku - do piątku od 7.15 - do 15.15

Redaktor: Joanna Kubiak ,tel. 055/2497210,
e-mail: sekretariat.godkowo@gmail.com
Redaktor: tel.055/2497210 e-mail: sekretariat@doc.pl