A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Prognoza Pogody
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny
GOPS
WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014
Budżet i finanse
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Rady Gminy kadencja 2014-2018
Jednostki podległe
PROJEKTY W GMINIE
Organizacje pozarządowe
Podatki i opłaty lokalne
Strategie gminy
Przetargi
Zapytania ofertowe
Oświadczenia majątkowe
Urzędowa tablica ogłoszeń
Ochrona Środowiska
Oferty inwestycyjne
Majątek Gminy
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej
Zamierzenia działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Kontakt
Podstawa prawna działania samorządu
Publicznie dostępne rejestry i wykazy
Rada Gminy - Kadencja 2002-2006
Projektowanie aktów normatywnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Wybory prezydenckie 2015 r.
Referendum Ogólnokrajowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Działalność lobbingowa
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
WYBORY SAMORZADOWE 2010
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w kadencji 2010-2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Godkowo
» Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Godkowo na 2017 rok
» Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za cztery kwartały 2016 roku
» Przyjęcia w punkcie konsultacyjnym w Godkowie
» Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w obrębie wsi Lesiska
 • Podstawa prawna działania samorządu
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  z dnia 02 kwietnia 1997 roku.
  Stan prawny: 2003-06-01

  Rozdział VII
  SAMORZĄD TERYTORIALNY

  Art. 163.
  Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

  Art. 164.
  1. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.

  2. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa.

  3. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

  Art. 165.
  1. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe.

  2. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.

  Art. 166.
  1. Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne.

  2. Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych.

  3. Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej rozstrzygają sądy administracyjne.

  Art. 167.
  1. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.

  2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.

  3. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie.

  4. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.  Data wprowadzenia: 2003-08-05 1112
  Data upublicznienia: 2003-08-05
  Art. czytany: 4696 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Henryka Rudzka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  OBYWATEL.GOV.PL


  MIKROPORADY.PL


  REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA
  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  NUMERY


  KONT BANKOWYCH


  Konto główne:BsSztumO/Godkowo 7883090000004500 7820000020


  Opłaty: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych , rolny. leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, opłata skarbowa, opłaty adiacenckie, wieczyste użytkowanie, czynsze dzierżawne, sprzedaż mienia gminnego, czynsze za mieszkanie, koncesje alkoholowe.


  _______________________


  Bs Sztum O/Godkowo


  02 8309 0000 0045 0078 2000 0030


  Wpłata wadium przetargowego  Urząd Gminy Godkowo
  14-407 Godkowo


  NIP:582-10-01-575


  REGON: 000532837


  NIP Gminy Godkowo: 578-310-65-26


  REGON Gminy Godkowo: 170748063


  tel. 055/2497210
  fax 055/2497257
  e-mail: sekretariat.godkowo@gmail.com
  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku - do piątku od 7.15 - do 15.15

  Redaktor: Joanna Kubiak ,tel. 055/2497210,
  e-mail: sekretariat.godkowo@gmail.com
  Redaktor: tel.055/2497210 e-mail: sekretariat@doc.pl